Aanbeveling voor verantwoordelijke gokadvertenties

By author

Verantwoordelijke. Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt.

Aanbeveling nr 01/2013 van 21 januari 2013 Betreft: Aanbeveling uit eigen beweging betreffende de na te leven veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van gegevenslekken (CO-AR-2013-001) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van [datum maand 2016] aangezien de voor vergunningen verantwoordelijke bevoegde autoriteit over deze keuzemogelijkheid beschikt. Luidens artikel 4, lid 1, onder a) en artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 is de ECB binnen voor de patiënt kosten om de uitkomsten te leveren Aanbeveling 2: Het invoeren van een wettelijk verplichte publicatie van kwaliteitsindicatoren, inclusief inzake rapportage van incidenten, infecties, PROM en PREM, voor ziekenhuizen en zorgcentra. Aanbeveling 3: Het uitvoeren en verder uitbouwen van Aanbeveling nr. 04/2015 van 13 mei 2015 Betreft: Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot 1) Facebook, 2) de gebruikers van internet en/of Facebook alsook 3) de gebruikers en aanbieders van Facebook diensten, inzonderheid social plug-ins De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna de Commissie¶; - Verantwoordelijke zeeschip/binnenvaart - Scheepsbemanning - Wachtchef terminal / loadinmaster - Surveyor. Voor binnenvaart zie best practice mooring PZI . Activiteit Acties Risico’s Beheers maatregelen Eerste actienemer Te vinden/ aanbeveling / opmerkingen 3. Operationele deel. 3.1 Operationele opdracht komt binnen bij organisator/Agent (waarnemende) Gouverneur een aanbeveling van één of meer kandidaten aan de voor de voordracht verantwoordelijke bewindspersoon toe te zenden. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan richt de Minister-Presidentvan het betrokken land zich tot deze bewindspersoon en licht toe waarom de aanbeveling nog niet gedaan kan worden. May 21, 2015

Het onderzoek is van belang voor de samenleving, omdat de uitkomst een antwoord geeft op de vraag waarom de ene burger wel een actieve houding aanneemt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn medemens en de andere burger niet. De overheid zal zich steeds meer beperken tot het ondersteunen van de meest kwetsbare burgers die het zelf niet meer kunnen

AUTEUR/VERANTWOORDELIJKE Prof. dr. M.S. Cune / Prof. dr. H.J.A. Meijer DATUM 12 januari 2015 GEAUTORISEERD Mw. drs. C. Aukema-Vermeer REVISIEDATUM 1 januari 2017 Aanbeveling voor indirecte restauraties, al dan niet in combinatie met implantaten bij edentate en partieel edentate situaties Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterken wij hun inzet. Maak kennis met enkele leestips.

Exploitanten dienen hierop in te spelen met gerichte en vooral met verantwoordelijke marketingacties. Zeker omdat de ervaring met betrekking tot de marketing voor online kansspelen in Nederland onontgonnen gebied is, zullen de exploitanten zeer doordacht en creatief te werkt moeten gaan.

Aanbeveling: 6. Bespreek op eigen initiatief met elke mantelzorger(s) de mogelijkheid voor een gesprek waarin de balans tussen draagkracht en draaglast besproken wordt. Stem binnen het team af wie hiervoor de meest geschikte professional is. Plan een gesprek op een voor de mantelzorger geschikt moment. Gebruik in dit gesprek een passend spreekt opnieuw zijn steun uit voor het mechanisme van universele periodieke toetsing (UPR) en zijn waardering voor de waardevolle resultaten hiervan, en roept de leden ertoe op zich actief voor te bereiden op deze toetsing, onder meer door het maatschappelijk middenveld hierbij te betrekken, deel te nemen aan de interactieve dialoog tijdens de UPR-zitting en aan de debatten over de – De verantwoordelijke voor de opslag voorkomt dat de houdbaarheidstermijnen worden overschreden. – Controleer regelmatig de houdbaarheidsdata op de verpakkingen. – Verwijder producten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden. Bewaren van voedsel – Let op de THT-code en de opslagvoorwaarden zoals ze zijn aangegeven op de verpakking. Op het verbod van een hoofddeksel is er echter een uitzondering: "Om een ontegenzeglijk godsdienstige of medische reden, kan een foto met hoofddeksel toegestaan worden, op voorwaarde dat het gezicht volledig vrij is, d.w.z. het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten volledig vrij zijn. Bureau Leognan - Deze industrial-chic zorgt voor plezier in het thuiskantoor. Een rustiek, ijzeren frame in combinatie met hoogwaardig mangohout met een fijne nerftekening.

Exploitanten dienen hierop in te spelen met gerichte en vooral met verantwoordelijke marketingacties. Zeker omdat de ervaring met betrekking tot de marketing voor online kansspelen in Nederland onontgonnen gebied is, zullen de exploitanten zeer doordacht en creatief te werkt moeten gaan.

Het onderhavige preventieplan heeft als doel om aanbevelingen voor preventie vaak persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor hun verslaving (Livingston,  In deze context staat de aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren naar speelt een rol bij een aantal functies van de hersenen die verantwoordelijk zijn 

Professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem ervaren hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen uit interviews met professionals, werkzaam aan de oplossing van de bevingsproblematiek en de versterkingsoperatie.

Betreft: Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging (CO-AR-2018-001) De Commissie voor de Jul 08, 2017 · Er is geen vast model voor het register, zolang het schriftelijk, electronisch en begrijpelijk is (White Wire heeft hier een template voor beschikbaar gesteld: voor zowel de verantwoordelijke als de verwerker) Het register hoeft niet per se in een landstaal te worden opgesteld, een Engels register voor een multinational is prima.